Navigace

Obsah

Informace podle zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád,

ve znění pozdějších předpisů

 

a)         Úřední hodiny pro veřejnost, ve kterých lze zejména učinit podání ústně do protokolu nebo nahlížet do spisu, a pracovní dobu správce daně, ve které je otevřena podatelna správce daně:

 

Pondělí            8:00 – 11:00    12:00 – 17:00

Středa             8:00 – 11:00    12:00 – 17:00

 

b)        Podání lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.     

 

Adresa elektronické podatelny:

 

podatelna@rajecjestrebi.cz

 

            ID datové schránky:

 

- 2ipbbtf

 

            Formáty a struktury datových zpráv, které je městský úřad způsobilý přijmout:

 

*.DOC (dokument MS Word),

*.XLS (dokument MS Excek),

*.JPX (obrázky) a

*.PDF (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader).

 

Celková velikost příchozí zprávy zaslané e-mailem je omezena na 10MG.

 

            Formy technických nosičů datových zpráv:

- CD-ROM a

- USB flash disk.

 

c)         Číslo účtu, na kterém jsou přijímány bezhotovostní platby:

 

19-2324631/0100

Variabilní symbol bude sdělen na tel. č. 515 557 621 správcem daně, Ing. Vybíhalovou.

 

            Druhy daní, které lze platit bezhotovostně:

 

- místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,

- místní poplatek ze psů,

- místní poplatek za užívání veřejného prostranství,

- pokuty uložené přestupkovou komisí,

- náklady řízení a

- odvody a penále za porušení rozpočtové kázně.

 

d)        Druhy daní, které lze platit inkasem podle zákona upravujícího platební styk nebo soustředěnou platbou zajišťovanou provozovatelem poštovních služeb (SIPO):

 

- místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a

- místní poplatek ze psů.

 

Přihlášky k úhradě prostřednictvím SIPA jsou ke stažení na webových stránkách města v záložce „místní poplatky“.

 

e)         Druhy daní, které lze platit bezhotovostním převodem, k němuž je dán platební příkaz prostřednictvím platební karty nebo obdobného platebního prostředku:

 

Tento druh platby není v současné době možný.

Možnost hradit místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a místní poplatek ze psů prostřednictvím Soustředěného inkasa plateb Staženo: 330x | 13.07.2016

Přihláška - Úhrada místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů prostřednictvím SIPO Staženo: 289x | 13.07.2016

Přihláška - Úhrada místního poplatku ze psů prostřednictvím SIPO Staženo: 273x | 13.07.2016

Souhlas ke zpracování osobních údajů a jejich ochranu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění - pes Staženo: 108x | 12.06.2018

Souhlas ke zpracování osobních údajů a jejich ochranu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění - odpad Staženo: 109x | 12.06.2018

Obecně závazná vyhláška města Rájec-Jestřebí č. 4/2018 o místním polatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Staženo: 123x | 21.11.2018

Obecně závazná vyhláška města Rájec-Jestřebí č. 3/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Staženo: 203x | 21.11.2018

Přílohy k OZV 3/18 Staženo: 169x | 16.11.2018

Obecně závazná přihláška města Rájec-Jestřebí č. 2/2016 o místním poplatku za provou systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Staženo: 309x | 15.12.2016

Obecně závazná vyhláška města Rájec-Jestřebí č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Staženo: 489x | 18.02.2016

Obecně závazná vyhláška města Rájec-Jestřebí č. 2/2010 o místních poplatcích Staženo: 402x | 18.02.2016

Místní poplatky v roce 2019 Staženo: 154x | 18.12.2018

Stránka

  • 1