Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

 

Mezinárodní spolupráce v programu

ERASMUS +

ERASMUS +

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Doporučujeme

 

Region Blanensko

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Obsah

Co vyřídíte na radnici ...

 

Podatelna, sekretariát starosty a tajemníka – Kamila Skácelová

 • přijem písemných a elektronických podání
 • ověření  podpisů a kopií listin (vidimaci a legalizaci)
 • CZECH POINT
 • kopírování
 • evidence hrobových míst a nájemních smluv na hrobová místa, pronájem nových hrobových míst
 • hlášení městského rozhlasu
 • aktualizace webových stránek města
 • organizační úkony na úseku voleb

 

Matrika a evidence obyvatel  - Miroslava Bezděková 

 • ověření  podpisů a kopií listin (vidimaci a legalizaci)
 • změna jména a příjmení
 • zápisy o určení otcovství
 • vyhotovení matriční dokladů (rodné, oddací a úmrtní listy)
 • svatební obřady
 • vítání občánků
 • přihlášky k trvalému pobytu
 • rušení trvalého pobytu
 • ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění
 • organizační úkony na úseku voleb
 • úkony v rámci sociálně právní ochrany dětí
 • CZECH POINT

 

Hospodářskosprávní odborvedoucí odboru Bc. Lucie Zemánková    

 • rozpočet města
 • poskytování a vyúčtování dotací, příspěvků a darů z rozpočtu města
 • agenda veřejných sbírek
 • administrativní činnost pro komisi pro projednávání přestupků

 

Účtárna  -  Marie Skotáková     

 • evidence vystavených a došlých faktur
 • zastup za pokladnu v době nepřítomnosti odpovědného zaměstnance

 

Pokladna – Ing. Blanka Vybíhalová       

 • výběr místních a správních poplatků
 • výběr plateb za Zpravodaj města, kopírování, hlášení rozhlasem a další
 • vymáhání nedoplatků na místních poplatcích

 

Oddělení bytového hospodářství – Ing. Kateřina Vintrová

 • zajišťování provozu bytových domů, spolupráce s domovníky a domovními důvěrníky
 • vyhotovování nájemních smluv na byty a nebytové prostory
 • evidence plateb nájemného, vymáhání nedoplatků
 • rozúčtování vodného, stočného a tepla v bytových domech města
 • příjem žádostí o byt, výměnu bytu

 

Oddělení správy a údržby majetku – Miloslav Sedláček

 • údržba komunikací, veřejného osvětlení, městské zeleně
 • správa a údržba hřbitova
 • údržba bytového fondu a objektů města
 • řízení zaměstnanců údržby – pracovní čety, uklizečky, osob vykonávajících civilní službu

 

Údržba – pracovní četa –  vedoucí - Jiří Falta, Jaroslav Ondra,  Jaroslav Hruška, Jiří Procházka, Jaroslav Fojt

 

Úklid a doručování pošty – Martina Michálková

  

Stavební odbor – vedoucí Zdeněk Svoboda

-        územní řízení

-        stavební  řízení,  vydávání  povolení  staveb  a  stavebních  prací,  vydávání kolaudačních rozhodnutí

-        státní stavební dohled, projednávání přestupků na úseku výstavby, ukládání sankcí

-        agenda malých zdrojů znečišťování ovzduší

-        výkon státní správy dle zákona o pozemních komunikacích

-        státní dozor ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací

-        vydávání rozhodnutí ke zvláštnímu užívání místních komunikací 

 

Oddělení evidence nemovitostí – Jana Fantová

-        referent stavebního úřadu

-        vydávání ohlášení drobných staveb, stavebních úprav, stavebních povolení a kolaudací

-        evidence nemovitostí v katastrálním území Rájec, Jestřebí, Holešín, Karolín, Kuničky

-        vedení soupisu parcel, úhrnných údajů listů vlastnictví, katastrální mapy

-        zajišťování podkladů z Pozemkové knihy a Katastrálního úřadu Blansko

-        vyhotovování nájemních smluv na užívání obecních pozemků

-        sepisování kupních smluv na nemovitosti

-        vydávání osvědčení o zápisu do evidence samostatně hospodařících rolníků

      

Odbor kultury a cestovního ruchu  – vedoucí odboru Lucie Augustinová

 

-        zajišťování kulturních akcí pořádaných městem – koncerty Kruhu přátel hudby, festival Concentus Moraviae, letní slavnost, besedy, akce pro děti, mládež, dospělé (sjezdy rodáků)

-        spolupráce s okolními městy a obcemi na akcích v oblasti rozvoje cestovního ruchu

-        vydávání Zpravodaje města, vydávání propagačních materiálů města,        propagace města na veletrhu cestovního ruchu Regiontour

-        evidence o pořádaných zábavách a společenských akcích zajišťovaných jinými subjekty než městem

-        spolupráce se školami a tělovýchovnými institucemi ve městě

 -       spolupráce s kronikáři

 

Informační a vzdělávací centrum - Mgr. Hana Hortová 

-        informace pro turisty a návštěvníky města

-        pomoc při organizování kulturních akcí

-        příprava zpravodaje

 -       propagace kulturních akcí pořádaných městem i jinými subjekty

-        veřejný Internet

-        kopírování

-        vedení provozního deníku nového kulturního sálu K-áčko, objednávky

-        propagace města na veletrhu cvestovního ruchu Regiontour

 

Městská knihovna – vedoucí Pavla Šamonilová

 • Zdenka Miholová
 • Marie Faltová

-        provozování městské knihovny v Rájci vč. poboček v Jestřebí, Karolíně a Holešíně

-        výpůjční služba (vč. meziknihovní), konzultační a informační služby

-        zajišťování výstav knih, exkurzí do knihovny, besed, výstav a dalších kulturních akcí ve výstavní síni města.