Navigace

Obsah

Plán svozu městského komunálního odpadu, papíru a plastu z domácností v roce 2020 zde.

 

MESOH - průvodní text

manuál k motivačnímu a evidenčnímu systému odpadového hospodářství (MESOH) ve městě Rájec-Jestřebí

 

Vážení občané,

nabízí se nám možnost pořídit za město popelnice na tříděný odpad. Chtěli bychom touto cestou zjistit váš zájem. Potřebujeme vědět, kolik domácností by chtělo vyměnit třídění plastu a papíru do pytlů za třídění do 120 l barevných popelnic.

Uvědomujeme si, že ne všem tato nabídka třídění do popelnic bude vyhovovat. Někomu pytle vyhovují z hlediska potřeby místa, jinému naopak produkce dalších plastových pytlů vadí a vyhovovalo by mu lépe třídění přímo do popelnice.  Proto vás žádáme o spolupráci.

Vyplněný formulář odevzdejte nejpozději do 20.8.2019 na podatelnu MěÚ, pokladnu MěÚ, Informační centrum města Rájec-Jestřebí, nebo odešlete na e-mailovou adresu mistostarosta@rajecjestrebi.cz.

FORMULÁŘ KE STAŽENÍ V PDF ZDE KE STAŽENÍ V PDF ZDE

 

 

ODPADOVÝ DOTAZNÍK

Odpadový dotazník - informace

 

Odpadový dotazník - formulář ke stažení

 

 

JAK TŘÍDIT ODPAD

Návod jak třídit vybrané odpady

 

Podmínky pro udělení bodů EKO bodů za tříděný odpad

 

Přehled recyklačních značek

 

Jak třídit odpady z domácností - co patří a nepatří do jednotlivých druhů odpadů 

 

UPOZORNĚNÍ o nutnosti přijetí opatnění ve sběru, svozu a odstranění odpadu 

 

KONEC MESOH ROKU A KONTROLA EKO BODŮ 2019

 

 

 

 

 

 

MESOH - VYHLÁŠKY 

Obecně závazná vyhláška města Rájec-Jestřebí č.3/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

 

Obecně závazná vyhláška města Rájec-Jestřebí č. 4/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Přílohy k Obecně závazné vyhlášce města Rájec-Jestřebí