Město Rájec-Jestřebí
Rájec-Jestřebíměsto jiřin a kamélií

Aktuality

IDS JmK

NOVINKY IDS JmK

Datum: 25. 11. 2020

Od středy 25. 11. 2020 jezdí většina regionálních autobusových linek podle běžných JŘ platných pro pracovní dny. Většina vlakových linek jezdí také podle jízdních řádů pro běžné pracovní dny včetně školních spojů.
Mimo provoz jsou i nadále noční spoje na regionálních linkách.
Městská doprava v Brně jezdí i nadále podle JŘ platných pro pracovní dny prázdniny.
Aktuální informace uveřejňujeme ihned na webu www.idsjmk.cz a na našem Facebooku

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 14.12.2020

Datum: 25. 11. 2020

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 14.12.2020 od 07:00 do 14.12.2020 15:00
Obec Rájec-Jestřebí
Část obce Rájec
Vypnutá oblast: Odběratelské trafostanice Rájec - ČKD (č. 320585), Rájec - Lesy (č. 320586), Rájec - Chema (č. 320589), Rájec - Pila (č. 320588). Ulice Komenského, Na Vyhlídce, Krátká, Pionýrská, Budovatelů, Šafranice, Hradisko, Hřbitovní včetné záhrádkářské kolonie, V Úzkých, V Úvoze, Nad Skalou, Fügnerova, Taufrova, Havlíčkova, náměstí Míru, Horní, Jurkova, Blanenská, areál zámku a letního kina, rekreač. objekty nad zámkem, Školní, Fučíkova, Erbenova, Lesnická, Sportovní, Ol. Blažka, Spešovská, Nová a regulační stanice VTL za hlavní komunikací (377).

Omezení, doporučení...

Opatření, zodpovědnost, ochrana rizikových skupin...

Datum: 20. 11. 2020

Opatření, zodpovědnost, ochrana rizikových skupin...

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka 2021

Datum: 18. 11. 2020

Tříkrálová koleda zazní, i když možná on-line...

Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie

Datum: 11. 11. 2020

Jak nakládat s odpadem v době
koronavirové pandemie

Covid-19 versus chřipka

Datum: 10. 11. 2020

Jak rozeznat příznaky...

NÁHRADNÍ TERMÍN DIVADELNÍHO PŘEDSTAVENÍ Bez předsudků

Datum: 7. 11. 2020

Divadelní představení BEZ PŘEDSUDKŮ, které se mělo uskutečnit v náhradním termínu 10.11.2020 se přesunuje na neděli 28.2.2021!!! Jedná se o poslední možný náhradní termín. Již zakoupené vstupenky zůstávají nadále v platnosti.

MOŽNOST SLUŽBY ROZVOZU JÍDLA V RÁJCI-JESTŘEBÍ

Datum: 5. 11. 2020

Rozvozová služba zcela zdarma - www.efishop.cz

KONCERT DALIBORA JANDY

Datum: 4. 11. 2020

Koncert Dalibora Jandy, plánovaný na 13. 12. 2020 se přesouvá na 13. 12. 2021...

NÁHRADNÍ TERMÍNY CONCENTUS MORAVIAE

Datum: 3. 11. 2020

Milí posluchači, děkujeme Vám za trpělivost. Přestože nikdo netuší, jak se bude situace dál vyvíjet, rádi bychom, abychom se společně měli nač těšit. A proto pro Vás máme náhradní termíny většiny přesunutých koncertů.

Sběrné středisko odpadů

Datum: 29. 10. 2020

Informujeme občany, že i přes vyhlášený nouzový stav a pravidla omezující volný pohyb občanů na území ČR je sběrné středisko odpadů v Rájci otevřeno. Provoz je organizován tak, aby se v maximální míře předešlo přenosu nákazy na osoby v prostoru sběrného střediska odpadů. Je tedy nutné minimalizovat kontakt obsluhy se zákazníky, což zahrnuje následující opatření:
• vstup do areálu je povolen pouze s ochranou nosu a úst
• je nutné udržovat rozestupy minimálně 2 m
• do sběrného střediska je povolen vjezd jednoho motorového vozidla, či vstup jedné osoby odkládající odpady (vjezd následujícího vozidla či osoby lze realizovat až po opuštění prostoru sběrného střediska předcházející osobou či vozidlem),
• osoby odkládají odpady do kontejnerů bez pomoci obsluhy, obsluha pouze směřuje osoby k přináležejícím kontejnerům dle druhu odkládaného odpadu.
Děkujeme za pochopení.

Pomoc dobrovolníků

Datum: 26. 10. 2020

Město Rájec-Jestřebí a tým dobrovolníků opět nabízí svou pomoc osamoceným seniorům. Lidé mohou psát i volat.


Pomůžeme Vám:

nakoupit a donést nákup

zajistit léky


Lidé, kteří v souvislosti s omezeními a nouzovým stavem potřebují pomoci s nákupem, donáškou léků a dalšími nezbytnostmi, se opět mohou obracet na náš tým dobrovolníků e-mailem na adrese podatelna@rajecjestrebi.cz. Do e-mailu uveďte následující údaje: jméno, příjmení, adresu, e-mail, telefon a prohlášení, že Vám nemůže pomoci nikdo z Vašich blízkých. Dále připojte informaci upřesňující, s čím je třeba Vám vypomoci.

Město nyní vyčlenilo telefonní linku 516432014 a 606232926, která je pro sběr požadavků určená a to v pondělí až čtvrtek v čase 9:00 – 15:00 hod., v pátek 8:00 – 12:00 hod.

Uzavření stavebního úřadu

Datum: 26. 10. 2020

Stavební úřad od 26.10.2020 do odvolání z provozních důvodů pro veřejnost uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Doporučení ČLnK pro pacienty

Datum: 21. 10. 2020

Doporučení ČLnK pro pacienty: Zajištění léčivých přípravků během státem vyhlášené karantény

Informační centrum uzavřeno 19. 10. - 31. 10. 2020

Datum: 14. 10. 2020

Informační centrum města Rájec-Jestřebí je v termínu 19. 10. – 31. 10. 2020 z provozních důvodů UZAVŘENO. Děkujeme za pochopení

Hodiny angličtiny na ZŠ zpestří přítomnost rodilých mluvčích

Datum: 13. 10. 2020

Do jazykových hodin na základní škole v Rájci-Jestřebí přibyli noví učitelé – rodilí mluvčí angličtiny, které škola získala díky podpoře z projektu MAP II pro ORP Blansko (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010675). Rodilí mluvčí vyučují v tandemu se stávajícími jazykáři a jednou až dvakrát měsíčně společně realizují hodiny konverzace. Přestože školní rok teprve začal a zatím proběhlo jen pár hodin, je zjevné, že šlo o krok správným směrem.
Pokud to okolnosti s ohledem na epidemiologickou situaci dovolí, budou hodiny s rodilým mluvčím probíhat po celý stávající školní rok.

ZRUŠENÍ KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ

Datum: 12. 10. 2020

V návaznosti na usnesení vlády č. 996 vydané pod č. 400/2020 Sb., o přijetí krizového opatření ze dne 08.10.2020 , které mmj. zakazuje i veškeré kulturní a společenské akce rušíme všechny plánované akce v tomto období (o případných náhradních termínech Vás budeme informovat). Účinnost usnesení je ode dne 12.10.2020 od 00:00 do 25.10.2020 do 23:59.

INFORMACE O PROVOZU MĚSTSKÉHO ÚŘADU RÁJEC-JESTŘEBÍ OD 12.10.2020

Datum: 9. 10. 2020

S ohledem na usnesení vlády č. 994 o přijetí krizového opatření ze dne 8. října 2020 k přijímání opatření proti šíření onemocnění COVID-19  bude od pondělí 12.10..2020 Městský úřad Rájec-Jestřebí přístupný veřejnosti v rozsahu nařízených úředních hodin (pondělí, středa 12:00-17:00 hod.) za zvýšených hygienických opatření (roušky, dezinfekce rukou). Všechny občany žádáme o upřednostnění písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním kontaktem ve všech případech, kdy je to možné. V neúřední dny a hodiny nebude městský úřad otevřen, nicméně je možné se v nutných případech předem telefonicky či písemně objednat. Upřednostněte prosím elektronickou a telefonickou komunikaci, rádi s Vámi záležitosti vyřešíme i tímto způsobem.  Předchozí elektronickou či telefonickou dohodou si zajistíte přípravu řešení Vašeho požadavku tak, že osobní kontakt s Vámi bezpečně zkrátíme na nezbytné minimum a zkrátíte tak i Vaši dobu čekání na úřadě. Dokumenty, které potřebujete odevzdat, je možné vhodit do schránky upevněné na budově městského úřadu, pokud na dokumentu uvedete číslo mobilního telefonu nebo e-mail, potvrdíme vám formou sms či e-mailu jeho přijetí. Místní poplatky plaťte prosím bezhotovostně a především dálkovou formou na účet města. Informační a vzdělávací centrum a Městská knihovna zůstávají veřejnosti přístupné avšak za zvýšených hygienických opatření (roušky, dezinfekce rukou, omezení počtu přítomných osob). Přejeme především pevné zdraví všem.

SDH Rájec

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Rájec vyhlašuje nábor nových členů

Datum: 2. 10. 2020

V případě zájmu o činnost v jednotce kontaktujte velitele jednotky nebo nás kontaktujte na facebookové stránce "SDH Rájec".
Kontakty: Velitel jednotky: Vlastimil Svoboda, tel.: 777 471 500, e-mail: velitel@hasicirajec.cz

OMEZENÍ KULTURNÍCH AKCÍ

Datum: 2. 10. 2020

Oznamujeme občanům, že literární kavárny ve výstavní síni v Rájci a v klubovně Na Rybníčku v Jestřebí jsou ZRUŠENY. O náhradních termínech budeme informovat.
Koncert festivalu Concentus Moraviae, který se měl uskutečnit 9. 10. 2020 je ODLOŽEN, o novém termínu budeme informovat.

Úhrada místních poplatků za komunální odpad a psa v roce 2021

Datum: 29. 9. 2020

Vážení občané,
místní poplatky bude možné i v roce 2021 platit z pohodlí vašeho domova. V lednu 2021 budou distribuovány poštovní poukázky na platbu místních poplatků všem domácnostem ve městě. Vyčkejte na doručení poštovních poukázek. Další formy úhrady zůstávají zachovány.

Místní poplatky lze hradit:
- na pokladně městského úřadu (hotovostně a bezhotovostně platební kartou),
- poštovní poukázkou,
- prostřednictví SIPO, přihlášku si můžete vyzvednout na pokladně městského úřadu,
- bezhotovostním převodem dle údajů z poštovní poukázky (číslo bankovního účtu a variabilní symbol).

Prosíme, i kvůli současné nelehké koronavirové době, vyčkejte v lednu na doručení poštovní poukázky do vaší schránky a využijte možnosti zaplatit z domova. Chráníte tím sebe i nás.

POVINNOST NOSIT ROUŠKY OD 1. ZÁŘÍ

Datum: 2. 9. 2020

Upozorňujeme, že od úterý 1. září je znovu stanovena povinnost nosit roušky na úřadech, ve volebních místnostech, v MHD, v meziměstské dopravě (v autobusech i ve vlacích), ve vozech taxi služby a v zařízeních zdravotnických a sociálních služeb. Povinnost nosit roušky i nadále platí u organizovaných vnitřních akcí nad 100 osob. Maximální kapacita akcí, které se konají převážně ve vnitřních prostorách, zůstává 500 osob. Lidé by měli dodržovat základní hygienická pravidla – mytí rukou a rozestupy od ostatních. Výjimku z povinnosti nošení roušek mají například děti do dvou let, osoby s poruchou intelektu, někteří řidiči veřejné dopravy či uživatelé v zařízeních sociální péče.

NÁHRADNÍ TERMÍN DIVADELNÍHO PŘEDSTAVENÍ

Datum: 2. 9. 2020

Oznamujeme, že divadelní představení BEZ PŘEDSUDKŮ s Janou Paulovou a Pavlem Zedníčkem bylo z vážných důvodů zničení kulis větrnou smrští při představení pod širým nebem divadlem Kalich zrušeno. Představení se uskuteční v náhradním termínu v úterý 10. listopadu 2020 v 19:00 hodin. Zakoupené vstupenky zůstávají nadále v platnosti. Pokud Vám nový termín nevyhovuje, je možné vstupenky co nejdříve vrátit v informačním centru města. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za vzniklé komplikace.

leták-datová schránka

Datová schránka

Datum: 4. 5. 2020

www.datovkapomaha.cz

NOVÝ ZÁKON O HAZARDNÍCH HRÁCH - TOMBOLA

Datum: 1. 7. 2017

NOVÝ ZÁKON O HAZARDNÍCH HRÁCH - TOMBOLA

NOČNÍ KLID

Datum: 22. 9. 2016

K problematice nočního klidu

Hlášení závad

Hlášení závad

Kalendář svozu odpadu

Listopad2020
Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29
30 31 1
2
3 4 5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15
16
17 18 19 20 21 22
23 24 25 26
27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Dotace EU

Dotace

Projekt „Rozvoj elektronických služeb úřadu města Rájec-Jestřebí“ byl ukončen.

Virtuální prohlídka města

Mapa obce

Mobilní rozhlas

MOBILNÍ ROZHLAS

Mobilní aplikace

V obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.