Město Rájec-Jestřebí
Rájec-Jestřebíměsto jiřin a kamélií

Tajemník

 • plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele vůči zaměstnancům zařazeným do městského úřadu, uzavírá pracovní smlouvy a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • vede personální agendu, zajišťuje dodržování pracovněprávních předpisů
 • koordinuje další vzdělávání zaměstnanců, sestavuje plány vzdělávání
 • koordinuje činnosti v oblasti BOZP a PO
 • spolupracuje s Úřadem práce a Probační a mediační službou při zaměstnávání osob na veřejně prospěšné práce a k výkonu obecně prospěšných prací
 • zajišťuje agendu v souvislosti s jednáním rady města a zastupitelstva města
 • je evidenčním orgánem podle zákona o střetu zájmů
 • vede dokumentaci týkající se rady města při výkonu působnosti valné hromady Voda-Teplo- Světlo, s. r. o.
 • vede evidenci smluv
 • zpracovává směrnice a vnitřní předpisy
 • zpracovává návrhy obecně závazných vyhlášek a nařízení města
 • zpracovává návrhy zřizovacích a zakladatelských listin
 • zpracovává právní stanoviska a rozbory, posuzuje složitější typy smluv
 • zajišťuje komplexní agendu na úseku voleb,
 • zpracovává podklady pro činnost a odměňování členů zastupitelstva města
 • plní úkoly v oblasti finanční kontroly – zajištění veřejnosprávní kontroly a kontroly nahrazující interní audit
 • dohlíží nad dodržováním spisové služby a skartačního řízení
 • zajišťuje agendu pro Základní registry
 • řeší stížnosti a petice
 • řeší žádosti o svobodném přístupu k informacím
 • dohlíží nad dodržováním ochrany osobních údajů a utajovaných skutečností
 • spolupracuje při plnění úkolů v oblasti havarijního a krizového řízení
 • zajišťuje agendu Sčítání lidu, bytů a domů

Kontakty

Mobil: 731 240 038 E-mail: tajemnik@rajecjestrebi.cz

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
3
30
3
1
2
2
2
3
4
4
3
5
3
6
3
7
2
8
2
9
2
10
3
11
4
12
4
13
4
14
4
15
4
16
3
17
3
18
2
19
2
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
3
31
2
1
3
2
2

Hlášení závad

Hlášení závad

KALENDÁŘ SVOZU ODPADU

Červenec2020
Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9
10 11 12
13
14 15 16 17 18 19
20 21 22 23
24 25 26
27
28 29 30 31 1 2

Dotace EU

Dotace

Projekt „Rozvoj elektronických služeb úřadu města Rájec-Jestřebí“ byl ukončen.

Mapa obce

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Mobilní aplikace

V obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.