Město Rájec-Jestřebí
Rájec-Jestřebíměsto jiřin a kamélií

Doporučené turistické cíle

Město Rájec - Jestřebí je zasazeno do malebné, romantické krajiny, která v jižním směru pozvolna přechází v krajinu krasovou. Jen několik kilometrů jej dělí od světoznámé propasti Macocha a celého komplexu jeskyní - Moravského krasu.

Město leží v údolí na obou březích řeky Svitavy a je obklopeno bohatými lesy. Svojí polohou tvoří důležitou křižovatku cest mezi Blanskem a Boskovicemi. Vévodí mu zámek, postavený v klasicistním stylu, s bohatou empírovou knihovnou a vzácnými obrazy, jež zdobí reprezentační i užitkové místnosti. Můžete také navštívit kostel Všech svatých, kapli v části Jestřebí nebo v Karolíně. Okolí města skýtá místním obyvatelům i turistům několik možností přírodního koupání a velký výběr jednoduchých i náročnějších procházek, většinou lesním porostem, lákajícím houbaře. Turisté mohou využít také značených cyklostezek, spojujících Moravský kras a Vysočinu. Město je také nazváno městem jiřin a kamélií. Pěstováním jiřin se zabývá zahradnictví Langr a turisté je mohou obdivovat v pozdním létě na volném prostranství. Vzácné kamélie má ve své péči zámecké zahradnictví a jsou v zámeckých prostorách vystavovány každý druhý rok.

Již od nepaměti zde lidé žijí bohatým, kulturně společenským životem. Až do dnešní doby si předávají štafetu generace herců rájeckého amatérského divadla a místní muzikanti. Na programově lákavé tradiční akce se do města sjíždějí turisté z celého kraje. Červen je v Rájci zapsán jako měsíc krásné hudby v rámci Mezinárodního hudebního festivalu 13 měst Concentus Moraviae. Za dobu svého trvání si festival získal své příznivce a pro Rájec - Jestřebí se stává tradičním programem. Koloběh kulturního života během roku se pak dělí na koncerty Kruhu přátel hudby, výstavy, besedy a jiné pořady.

Město poskytuje celou řadu turisticky důležitých služeb, jako jsou restaurační zařízení, penzion, prodejna a servis jízdních kol, vše uprostřed města. Zveme vás na procházku městem a jeho okolí a jsme přesvědčeni, že naleznete pro sebe mnoho krásných a zajímavých míst k zábavě i odpočinku.

 

Doporučené turistické cíle: 

 Punkevní jeskyně tel. : 516 418 602. Vzdálenost od Rájce – Jestřebí 11 km.

Jeskyně na podzemní říčce Punkvě jsou nejznámějšími v České republice, bohatá historie, rozlehlé podzemní prostory a plavba po řece je staví do popředí zájmu široké veřejnosti. Objeveny Karlem.Absolonem v roce 1909, přístupné od roku 1910. Dva prohlídkové okruhy.

Záchytné parkoviště je u Skalního mlýna, pro cykloturisty příjezd po Jantarové stezce od Blanska  a Ostrova, nebo Pustým žlebem od Sloupu.

Propast Macocha - hloubka 138 m, dno je významnou botanickou lokalitou, ve stěnách je řada vchodů do dalších jeskyní.

 

Kateřinská jeskyně tel. :  516 413 161

Obrovitý Hlavní dóm / délka 97 m, šíře 44 m, výška 20 m / patří k největším v republice. Hlavní atrakcí jeskyně je les vysokých a štíhlých hůlkových stalagmitů, útvar zvaný Čarodějnice, výborné akustické podmínky. Objevena roku 1909 skupinou K.Absolona. Délka chodeb je 500 m. Zpřístupněno 300 m.. Záchytné parkoviště u Skalního mlýna, pro cyklisty příjezd od Blanska nebo Ostrova po Jantarové stezce č.5.

 

Sloupsko – šošůvské jeskyně tel.: 516 435 335

Patří k nejzajímavějším a nejdéle zkoumaným jeskyním Moravského krasu. Část jeskynních prostor slouží  k léčbě speleoterapií. Příjezd od Ostrova nebo Sloupu po Jantarové stezce č.5.

 

Jeskyně Výpustek​ tel.: 516 439 111

Jeskyně byla lidskou činností téměř celá změněna. Jde o unikátní jeskyni Celé České republiky, ve které se kloubí pochmurná historie s nedotčenou přírodou. Probíhala zde těžba fosfátových hlín, později byla přeměněna na tajné velitelské stanoviště, zbrojní továrnu a vojenské skladiště. I přes všechny zásahy si některé její části zachovaly v přírodním stavu.

 

Jeskyně Balcarka tel.: 516 444 330

Jeskyně Blcarka se nachází jižně od Ostrova u Macochy. Díky své krápníkové výzdobě patří k nejbohatším jeskyním Moravského krasu.

Více informací o jeskyních Moravského krasu zde

 

Jeskyně Kůlna – tunelovitá jeskyně v délce 85 m se dvěma vchody. Leží nedaleko Sloupských jeskyní, významná archeologická lokalita, nálezy kosterních pozůstatků, kamenných nástrojů a kostí ulovených zvířat, z prehistorických dob. Za okupace zde byla podzemní továrna. Příjezd po Jantarové stezce č. 5 od Sloupu a Ostrova. Více informací zde

 

Jeskyně Blanických rytířů u obce Rudka tel.: 739 510 772

Jeskyně je inspirována českou historií. Nachází se zde sochy husitských bojovníků, které hlídají český národ. Okolí jeskyně je upraveno jako park a postupně se stává galerií  pod širým nebem.

Burianova rozhledna - rozhledna je součástí areálu Jeskyně Blanických rytířů. Více informací zde

 

Nové Dvory, osada – první písemná zmínka1447, nadmořská výška 520 m.n.m.

 

Novohradská alej – 68 lip, Boží muka v blízkosti zříceniny rozsáhlého hradu Blansek ze 13.století, postaveného na vápencovém ostrohu nad Pustým žlebem, přístup pro pěší od Pustého žlebu. Více informací zde

 

Vilémovice -  ves na okraji Suchého žlebu, první písemná zmínka 1267, nadmořská výška 497 m.n.m. , v katastru obce velké množství krasových útvarů.

 

Zámek Blansko tel.: 516 417 221

Expozice Moravského krasu, uměleckého železářství, měřící techniky a stylového nábytku. Pro cykloturisty příjezd po Jantarové stezce č. 5 od Adamova a Skalního mlýna. Vzdálenost od Rájce – Jestřebí 6 km. Více informací zde

 

Doubravický hrad – zbytky hradu ze 13.století, na kopci nad potokem Nešorka, ve 14.století zpustl. Od Rájce – Jestřebí vzdálen 2 km.

 

Kostely Blansko – původně románský kostel sv. Martina, přestavěn v roce 1707 – 1710, ve městě dřevěný stylový kostelík, postavený roku 1640 v Podkarpatské Rusi, v letech 1936 - 37 převezen do Blanska.

 

Zámek Boskovice tel.: 516 452 241

Empirický zámek s tradičními prohlídkami a různými akcemi. Více informací zde

 

Hrad Boskovice tel.: 516 452 043

Hrad dominuje městu ve výšce 448 m nad mořem. První písemná zpráva pochází z roku 1312. Hrad byl v roce 1991 navrácen rodině Mensdorff-Pouilly a je veřejnosti přístupný. Více informací zde

 

Zámek Kunštát ​tel.: 516 462 062

Jeden z nejstarších moravských hradů byl postupně přestavěn na renesanční a barokní zámek. Více informací zde

 

Zámek Lysice tel.: 516 472 235

Barokní stavba na místě renesanční vodní tvrze. Součástí je zámecká zahrada s promenádní kolonádou. Více informací zde

 

Zámek Letovice tel.: 516 454 533

Zámek s tradičními prohlídkami, jízdárnou a malým ZOO koutkem. Více informací zde

 

Kostel Bořitov – pozdně románský kostel sv. Jiří z počátku 13.století. Více informací zde

 

Poutní kostel Sloup – významné poutní místo, pozdně barokní kostel Panny Marie Bolestné z let 1751 – 1754, podle projektu M.A.Canevaleho. Hlavní oltář z černého a červeného mramoru s gotickou sochou piety. Pro cykloturisty příjezd po Jantarové stezce č.5 od Ostrova a údolí Žďárné, místní cyklotrase č. 5075 od Vysočan, místní cyklotrase č. 5085 od Petrovic a Rájce – Jestřebí. Více informací zde

 

Hřbitov rodiny Salmů – tvoří samostatný oddíl sloupského hřbitova, šlechtické pohřebiště vymezeno litinovým vysokým hrazením. Na obdélníkové ploše je umístěno 12 náhrobků, náhrobní kříže jsou produkty salmovských železáren v Blansku z 19.stol.

 

Kostel Senetářov – moderní kostel sv. Josefa z let 1969 – 1971, gotická socha madony. Pro cykloturisty příjezd po místní cyklotrase č. 5079 od Kotvrdovic a Ostrova. Více informací zde

 

Muzeum Senetářov tel.: 739 407 244

Hliněný dům č.p. 32 s doškovou střechou, lidová architektura, expozice tradičního bydlení a perleťářství, pro cykloturisty příjezd po místní cyklotrase č. 5079 od Kotvrdovic a Ostrova. Otevírací doba muzea je o víkendech a svátcách. Více informací zde

 

Větrný mlýn Rudice tel.: 602 729 084

Větřák, kamenný mlýn holandského typu s kamennou kruhovou zdí z roku 1866, otáčivá střecha, pokrytá šindelem, přístupný veřejnosti, uvnitř expozice mineralogie, speleo výzkumu jeskyní, historie hornictví a železářství, vnitřní zařízení – kuchyně, informační středisko a občerstvení, v blízkosti geopark, místní cyklotrasa č. 5119. Více informací zde

 

Větrný mlýn Ruprechtov tel.: 739 883 277

Počátky kamenného mlýna holandského typu sahají do roku 1873 , původně měl pohon větrným kolem o čtyřech křídlech a dřevěnými štěpinami. V letech 1882 – 1884 instalována místo lopat větrná Halladayova turbína, unikátní technická památka ve střední Evropě, veřejnosti přístupný na požádání. Více informací zde

 

Alexandrova rozhledna u Adamova - tel.: 516 499 620

Kamenná rozhledna s výhledem na Pálavu je volně  přístupná po celý rok. Vstup je zdarma. Více informací zde

 

Nový hrad u Adamova tel.: 516 446 221

Nachází se nad údolím řeky Svitavy mezi Blanskem a Adamovem. Více informací zde

 

Rozhledna Malý Chlum - nachází se 10 km severozápadně od Blanska. Malý Chlum je svědecká hora se zaniklým pískovcovým lomem a dřevěnou rozhlednou. Více informací zde

 

Rozhledna Babí lom u Lelekovic tel.: 541 232 162

Volně přístupná rozhledna, ze které jsou za jasného počasí vidět i vrcholky Alp. Více informací zde
 

 

KUNIČKY - první písemná zmínka z roku 1378, nadmořská výška 530 m.n.m., kaple z roku 1897, smíšené zboží s omezeným provozem, kulturní dům, pohostinství, výletiště, fotbalové hřiště, ubytování v soukromí, přírodní koupání v rybníku, příjezd do obce z Rájce - Jestřebí. Obecní úřad

telefon : 516 432 194.

 

PETROVICE - nejstarší záznam pochází z roku 1374, nadmořská výška 565 m.n.m., ve středověku významná tvrz, vypálená roku 1406, obecní pečeť pochází z roku 1773, na Kněží Hoře stojí kamenný větrný mlýn holandského typu z roku 1855 / soukromý majetek /- panoramatický rozhled. Nynější farní kostel sv. Petra a Pavla nechal v letech 1733 - 1735 vybudovat Karel z Roggendorfu . Fara pochází z let 1785 a 1786, jsou zde tři zvony. Ubytování a restaurace v Penzionu U Hraběnky, pohostinství, smíšené zboží s omezeným provozem, fotbalové hřiště, tenisový kurt, hřiště pro malou kopanou, přírodní koupaliště, rybníky v Podolí. Příjezd do obce od Rájce - Jestřebí, Sloupu, Žďáru a Veselice, prochází zde místní cykoltrasa č. 5085, 5117. Obecní úřad telefon : 516 435 239.

 

ŽĎÁR - první písemná zmínka z roku 1371, nadmořská výška 565 m.n.m., kaplička sv.Floriána z roku 1876, dřevěné mramorové kříže, hřiště, hřiště na malou kopanou, kulturní dům s pohostinstvím / možnost přespání /, přírodní koupaliště Obora, obchod se smíšeným zbožím s omezeným provozem, příjezd do obce z Rájce - Jestřebí, Němčic, Petrovic.
Prochází zde cyklotrasa č. 5091.
Obecní úřad tel.: 516 435 214.

 

HOLEŠÍN - první písemná zmínka z roku 1349, název odvozen od slova Holeš, ve znaku měl nápis Diedina Holešín. Původní majitel Čeněk z Lipého dědinu prodal Vokovi II. z Holštýna. Až v roce 1564 ji koupil Bernart z Drnovic a připojil ji k Rájci. V 17.století zde bylo 9 domů, v roce 1890 pak 43 čísel s 269 obyvateli, v roce 1900 45 čísel s 257 obyvateli,v roce 1873 postavena kaplička. Obcí protéká potok Holešínka.
Obchod se smíšeným zbožím s omezeným provozem. Holešín je součástí města Rájce - Jestřebí. Město má ve zdejším kulturním domě / postaven v roce 1998 , v témže roce provedena generální oprava kaple / pobočku knihovny.
Příjezd do obce od Rájce - Jestřebí.

 

KAROLÍN - první písemná zmínka 1760 - původně dvůr hraběnky Karolíny Roggendorfové / 18 domů /, z roku 1892 zápisy ze schůzí obecního výboru; bylo zde 31 domů a 226 obyvatel. Dnes 52 domů a 88 obyvatel.Obchod se smíšeným zbožím s omezeným provozem, letní občerstvení před obchodem. Obec je součástí města Rájce - Jestřebí, které zde má pobočku knihovny. Kaple z 19.století, železný kříž z roku 1818
/ chráněná kulturní památka / jako jeden z nejstarších křížů z tohoto materiálu. Malá přehrádka, vybudovaná v roce 1984, slouží ke koupání.
Příjezd do obce z Rájce - Jestřebí po cyklotrase č. 5085.

 

Městský úřad Rájec-Jestřebí

Blanenská 84
679 02, Rájec-Jestřebí

Tel: 515 557 611516 432 014

podatelna@rajecjestrebi.cz

Úřední hodiny zde

Místní rozhlas v mobilu

Místní rozhlas v mobilu

Kalendář svozu odpadu

Květen 2024
Po Út St Čt So Ne
29
30 1 2 3 4 5
6 7 8 9
10 11 12
13
14 15 16 17 18 19
20 21 22 23
24 25 26
27
28 29 30 31 1 2

Hlášení závad

Hlášení závad

Mapa obce

Mobilní rozhlas

MOBILNÍ ROZHLAS

Mobilní aplikace

V obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Dotace EU

Dotace

Projekt „Rozvoj elektronických služeb úřadu města Rájec-Jestřebí“ byl ukončen.

Dokumentární film o Rájci-Jestřebí

Dokumentární film

Virtuální prohlídka města

Virtuální prohlídka města

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0