Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář akcí

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Moravský kras a okolí

Region Blanensko

Krizport

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

 

Základní informace a poučení o zpracování osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - GDPR

 

1) Správce:

Město Rájec-Jestřebí, Blanenská 84, Rájec-Jestřebí, 679 02, IČO: 00280836 

 

2) Pověřenec pro ochranu osobních údajů:


Ing. Milan Seidler, telefon: 724 094 634, e-mail: milan.seidler@seid.cz   

3) Zpracování osobních údajů pro splnění právní povinnosti města Rájec-Jestřebí (nebo úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu pravomoci města Rájec-Jestřebí) je město Rájec-Jestřebí přímo stanoveno zvláštními předpisy, nebo taková povinnost plyne městu Rájec-Jestřebí ze zvláštních právních předpisů. Osobní údaje zpracovávané z uvedených důvodů jsou předávány příslušným orgánům, úřadům či institucím v případech, kdy tak ukládá zvláštní zákon.

 

4) Při zpracování osobních údajů u města Rájec-Jestřebí nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

 

5) Osobní údaje jsou u města Rájec-Jestřebí zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po této době jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem Městského úřadu Rájec-Jestřebí.

 

6) Pokud jsou u města Rájec-Jestřebí zpracovávány Vaše osobní údaje, máte právo:
a. požadovat informaci o zpracování Vašich osobních údajů,
b. požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům,
c. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané u JMK jsou nepřesné),
d. požadovat vymazání Vašich osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
e. vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
f. požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste městu Rájec-Jestřbí poskytl/a,
g. podat stížnost u dozorového orgánu.

 

7) Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

8) Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vaším předchozím souhlasem, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.


9) Svá práva vůči městu Rájec-Jestřebí uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

 

Úplné znění GDPR: https://eur-lex.europa.eu

Stránky MVČR: www.mvcr.cz/gdpr

Stránky ÚOOÚ: www.uoou.cz

Stránky ÚOOÚ o GDPR: gdpr.uoou.cz